„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Vnútorný poriadok školy

 

Vnútorný poriadok školy

 

Katolícka škola má vytvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody a lásky podľa evanjelia. Preto žiaci, ktorí navštevujú túto školu, ich učitelia a rodičia (zákonní zástupcovia) majú právo na zaobchádzanie s nimi v tomto duchu a súčasne sú povinní sa sami v tomto duchu správať a prijať a zachovávať nasledujúce body vnútorného poriadku školy. Aktuálnu verziu dokumentu Vnútorný poriadok školy  pre šk. rok 2017/2018 nájdete TU.

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
16.08.2018
Meniny má : Leonard