„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prijímacie konanie

 

 VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA

AKTUALIZÁCIA DŇA 23.5.2019

(po náhradnom termíne zo zdravotných dôvodov) 

 

AKTUALIZOVANÉ VÝSLEDKY prijímacích skúšok do osemročnej formy štúdia od šk. roku 2019/2020 (po náhradnom termíne zo zdravotných dôvodov) nájdete tu:

VÝSLEDKY 8GYM

 

Výsledky prijímacích skúšok do štvorročnej formy štúdia od šk. roku 2019/2020 nájdete tu:

VÝSLEDKY 4GYM

 

 

 

Dôležité informácie pre záujemcov o štúdium ako aj informácie o zápise nájdete tu: INFORMÁCIE

  

 


 

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave

 

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej.

V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame:

  • jednu triedu osemročnej formy štúdia s počtom žiakov 24,
  • jednu triedu štvorročnej formy štúdia s počtom žiakov 17.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia v školskom roku 2019/2020.

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka osemročnej formy štúdia (prima) v školskom roku 2019/2020. 

 

 


 

Dôležité termíny pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem študovať v školskom roku 2019/2020 v našej škole:

 

  • do 31. 3. 2019 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok,
  • 3. 4. 2019 sa bude konať  celoslovenské TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • do 10. 4. 2019 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole vrátane osemročných gymnázií riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,
  • do 20. 4. 2019 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu vrátane osemročných gymnázií.

 

Prvé kolo prijímacích skúšok

  • 13. 5. 2019         1. termín prijímacích skúšok na stredné školy vrátane osemročných gymnázií.

  • 16. 5. 2019         2. termín prijímacích skúšok na stredné školy vrátane osemročných gymnázií.

 

Zároveň ponúkame k nahliadnutiu:

 

1. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do štvorročnej formy štúdia:

 

ukážky testov SJL + MAT: TU 

kľúč správnych odpovedí SJL: TU

kľúč správnych odpovedí MAT: TU

 

2. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do osemročnej formy štúdia: 

ukážka testov SJL: TU

ukážka testov MAT: TU

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
14.11.2019
Meniny má : Irma