„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Prijímacie konanie

 

Dôležitý OZNAM - osemročné gymnázium

 

V školskom roku 2019/2020 otvárame jednu triedu osemročného gymnázia s počtom žiakov 24.

 

Deň otvorených dverí v našej škole plánujeme na mesiac február.

 


  

Gymnázium sv. Uršule v Bratislave

 

je katolícka škola, ktorej zriaďovateľom je Provincialát sestier uršulínok. Hlavnou úlohou našej školy je príprava žiakov na štúdium na vysokých školách a ich výchova v evanjeliovom duchu pravdy, slobody a lásky v dvoch formách gymnaziálneho štúdia: v štvorročnej a osemročnej.

V obidvoch formách štúdia máme triedy so zvýšenou hodinovou dotáciou cudzích jazykov, v osemročnej forme štúdia aj so zvýšenou dotáciou informatiky.

 

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka štvorročnej formy štúdia v školskom roku 2018/2019.

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka osemročnej formy štúdia (prima) v školskom roku 2018/2019. 

 

 


 

Dôležité termíny pre rodičov žiakov 5. a 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem študovať v školskom roku 2018/2019 v našej škole:

 

  • do 31. 3. 2018 riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijatia na štúdium a termíny prijímacích skúšok,
  • 21.3. 2018 sa bude konať  celoslovenské TESTOVANIE 9 zo slovenského jazyka a matematiky žiakov deviateho ročníka ZŠ,
  • do 10.4.2018 podajú rodičia prihlášky na štúdium na strednej škole riaditeľovi základnej školy, ktorú navštevuje ich dieťa,
  • do 20. 4.2018 odošle riaditeľ ZŠ potvrdené prihlášky žiakov zo základnej školy na príslušnú strednú školu.

 

Prvé kolo prijímacích skúšok

  • 14. 5. 2018         1. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

  • 17. 5. 2018         2. termín prijímacích skúšok na stredné školy.

 

Zároveň ponúkame k nahliadnutiu:

 

1. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do štvorročnej formy štúdia:

 

ukážky testov SJL + MAT: TU 

kľúč správnych odpovedí SJL: TU

kľúč správnych odpovedí MAT: TU

 

2. ukážky úloh z prijímacej skúšky zo SJL a MAT do osemročnej formy štúdia: 

ukážka testov SJL: TU

ukážka testov MAT: TU

 

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
20.01.2019
Meniny má : Dalibor