„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Maturitné skúšky

 

Maturita 2019

 

V dňoch 12. – 14. marca 2019 sa uskutoční riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

12. marec 2019 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra

13. marec 2019 (streda) – anglický jazyk a nemecký jazyk

14. marec 2019 (štvrtok) – matematika

 

Termín ústnej formy internej časti maturitnej skúšky pre našu školu bol určený v dňoch 20.-24. mája 2019.  

 

Základné informácie o organizácii a priebehu maturitnej skúšky nájdete na www.nucem.sk.

 

Informácie o internej organizácii priebehu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky budú zverejnené na nástenke v škole na II. poschodí a budú prístupné v internetovej žiackej knižke maturantov po prihlásení sa. 

 

Maturantom želáme veľa šťastia!

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
20.11.2019
Meniny má : Félix