„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Podporte nás

 

Vážení rodičia, milí absolventi a priatelia školy

 

Tento kalendárny rok je pre naše školy špeciálny. Gymnázium, základná škola a materská škola sa spoja do „Spojenej školy sv. Uršule“ od 1. septembra 2019. Ako viete rozbehli sme program NUŠ („Nová uršulínska škola“), ktorého cieľom je nielen zabezpečiť plynulé spojenie škôl, ale začať a realizovať projekty, ktoré pozdvihnú kvalitu našich škôl na ešte vyššiu úroveň. Rozbehli sme už 18 projektov, z ktorých sme niektoré z nich už stihli uskutočniť, iné stále prebiehajú a ďalších 8 je v príprave. Vyberáme len niekoľko z nich:

  • Získanie lektora z Anglicka na vyučovanie angličtiny v našej škole
  • Vytvorenie možností stáži pre našich študentov v uršulínskych zahraničných školách
  • Objavovanie schopností žiakov, ich povzbudzovanie a podpora ich proaktivity (6 a 9 ročník skončené, štartujú ostatné ročníky na 2. stupni ZŠ)
  • Štruktúrovaná hodina na gymnáziu
  • Prenájom a rekonštrukcia priestorov
  • Nábor fundraisera (človeka, ktorý sa bude usilovať zabezpečovať finančné prostriedky na rozvoj školy prostredníctvom rôznych grantov)

 Naše školy majú ďalšie plány:

  • Kompletná rekonštrukcia telocvične
  • Dokončenie rekonštrukcie žiackych toaliet
  • Katechetická učebňa - vymaľovanie a vybavenie novým nábytkom
  • Výmena školského nábytku (lavice, stoličky, tabule) vo viacerých triedach

Všetky tieto projekty, okrem času, potrebujú aj finančné prostriedky na svoju realizáciu. Preto by sme Vás radi oslovili s požiadavkou, aby ste nám darovali 2% (prípadne 3 %)  z vašich daní a daní firiem, ktoré vlastníte, vediete alebo v ktorých pracujete.

 

Aby sme vás ešte viac inšpirovali k darovaniu, tak pre piatich z Vás, ktorých vyberieme žrebovaním, bude čakať večera so sestrami uršulínkami v pokojnom prostredí historického kláštora. Stačí k tomu málo - pokázať nášmu neinvestičnému fondu Vzdelanie 2% a zaškrtnúť súhlas so zaslaním údajov prijímateľovi.

 

Dôležité informácie:

Obchodné meno:    Vzdelanie, n. f.

Sídlo:                    Nedbalova 6, 811 01 Bratislava

IČO:                     31783007 (vyplňuje sa sprava)

Právna forma:        neinvestičný fond

Bankové spojenie:   SK61 0900 0000 0001 7010 4507 (Slovenská sporiteľňa)

Správca fondu:            JUDr. Jozef Záhora

 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie,

do 31.3.2019.

Zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ, do 30.4.2019.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane ..... editovateľné tlačivo "Vyhlásenie", editovateľné tlačivo "Potvrdenie..."

Za všetky poukázané príspevky srdečne ďakujeme  !

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
25.01.2020
Meniny má : Gejza