„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Podporte nás

 

Vážení rodičia, milí absolventi a priatelia školy,

 

dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu podporu formou darovania 2% alebo 3 % dane za rok 2017 v prospech neinvestičného fondu „Vzdelanie“ založeného pri našom gymnáziu. Pomôžete tak skvalitniť podmienky výchovnovzdelávacieho procesu a pripraviť do života ďalšiu generáciu mladých ľudí vyznávajúcich kresťanské hodnoty.

 

Dôležité informácie:

Obchodné meno:    Vzdelanie, n. f.

Sídlo:                    Nedbalova 6, 811 01 Bratislava

IČO:                     31783007 (vyplňuje sa zľava)

Právna forma:       neinvestičný fond

 

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú daňové priznanie, do 31.3.2018, zamestnanci, za ktorých daňové priznanie podáva zamestnávateľ, do 30.4.2018.

 

Konkrétnym cieľom v nasledujúcom období (rok 2018) a zároveň aj našou túžbou je postupne dokončiť výmenu tabúľ v chemickom laboratóriu, školskej knižnici a učebni B3 slúžiacej na vyučovanie cudzích jazykov, inštalovaním bielej tabule do budúcej učebne B5 pre potreby skupinového vyučovania a doplnením zbierky učebných pomôcok slúžiacich ku skvalitneniu vyučovacieho procesu. V spolupráci s rodičovskou radou by sme chceli pokračovať vo výmene školského nábytku v triedach, postupnej oprave žiackych toaliet a úpravu priestorov vrátnice.

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane .....editovateľné tlačivá "Vyhlásenie" a "Potvrdenie".....

 

Ď a k u j e m e  !

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
17.02.2019
Meniny má : Miloslava