„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Jedáleň

 

 

 Aktuálny jedálny lístok nájdete TU. 

 

POZOR!! NOVÉ ČÍSLO ÚČTU:

 

SK 47 0200 0000 0041 5576 8258

 

Variabilný symbol:  20192020 (školský rok)

 

Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka + trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).

 

Úhrada stravného vopred do 25. dňa v  mesiaci. 

 

Výška stravného - nové informácie

Pozpis kalkulácie poplatku za stravovanie nájdete TU.

 

Telefón na školskú jedáleň: 02/5443 2804

Email: zdena.kuzdova@ursula.sk 

Vedúca školskej jedálne: Zdena Kuždová
Adresa: Školská jedáleň pri Spojenej škole sv. Uršule, Uršulínska 5, 811 01 Bratislava

 

 Čipový kľúč

 

Strava v školskej jedálni sa  poskytuje na základe čipu, ktorý dostáva stravník po prihlásení sa na stravu. Hodnota čipu je 3 €.Obed bude vydaný len po prečítaní kódu na čipovom kľúči. Bez tohto kódu nebude možné vydať stravu.

Čip bude aktivovaný až po zaplatení stravného na účet ŠJ.

 

Ak si čipový kľúč stravník zabudne doma alebo ho nebude mať pri sebe, náhradné čipové kľúče v rámci projektu nie sú k dispozícii. V prípade straty si žiak, prípadne rodič, zaobstará nový čipový kľúč u p. vedúcej ŠJ na vlastné náklady (3,00 €).

 

 

Odhlásenie sa z obeda

 

Zákonný zástupca dieťaťa  odhlasuje svoje dieťa pri chorobe, odchode zo školy a pod. 

POZOR! Odhlášky na stravu treba uskutočniť deň vopred do 24:00 hod.

 

Žiak s čipovým kľúčom si môže odhlásiť obed:

1) čipom na termináli v školskej jedálni,

2) vhodením listu s označením mena a triedy do schránky pri dverách vedúcej ŠJ, prípadne

3) emailom: zdena.kuzdova@zsmsursule.sk, 

4) alebo v nutnom prípade telefonicky 02/544 32 804.

  

Úhrada stravného 

 

1.  Úhrada stravného vopred do 25. dňa v  mesiaci.

V prípade, že žiak nebude mať preukázateľne uhradenú stravu a suma nebudete pripísaná na účet šk. jedálne do prvého dňa nasledujúceho mesiaca, strava mu nebude do vyrovnania poskytnutá.

 

2.  Spôsob úhrady: poštovou poukážkou alebo prostredníctvom internet banking-u (Odporúčané platiť trvalým príkazom.).

Nové číslo účtu:  SK 47 0200 0000 0041 5576 8258

Variabilný symbol:  20192020  (školský rok)

Identifikácia platby:  meno a priezvisko stravníka + trieda, za koho bola vykonaná úhrada (ak nie je možné uviesť identifikáciu platby, je potrebné predložiť potvrdenie o úhrade).

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
06.08.2020
Meniny má : Jozefína