„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

ŠVK GSU

 

Aj tento rok sa uskutoční tradičná Študentská vedecká konferencia Gymnázia sv. Uršule. 

Opäť sa tešíme na prezentácie najlepších seminárnych prác a projektov z jednotlivých predmetov i v medzipredmetových vzťahoch.

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
19.11.2019
Meniny má : Alžbeta