„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

sv. Uršuľa - patrónka školy

 

Svätá Uršuľa, dnes veľmi málo známa osobnosť 3. storočia, sa tajne zasvätila Bohu. Pohanský kráľovič ju požiadal o ruku. Uršuľa si žiadala od neho tri roky na rozmyslenie. Počas tejto doby sa spolu so svojimi družkami cvičili v čnosti viery. Pod vedením Uršule sa odvážne panny preplavili do Kolína a odtiaľ putovali do svätého mesta Ríma. Na spiatočnej ceste sa v Ríme k tomuto sprievodu pripojil snúbenec, ktorý sa tam dal pokrstiť. Pri návrate do Anglicka ich prepadli barbari. Všetky jej družky spolu s hrdinskou Uršuľou položili svoj život pri obrane svojej viery a čistoty. Takto mučenice stratili zem, ale našli nebo.

 

Sv. Angela Merici ju dala svojim dcéram za patrónku práve pre jej lásku a zasvätenie sa Kristovi, odvahu, s akou obraňovala svoju čistotu aj za cenu života a zápal, s ktorým viedla svoje družky k vytrvalosti a vernosti až do konca. 

Pôvod mena: z lat. ursa – malá medvedica.

Je patrónkou mesta Kolín, mládeže, učiteliek a vychovávateliek; univerzít v Paríži a Coimbre; tkáčov; je vzývaná ako ochrankyňa manželstiev, patrónka dobrej smrti a ochrankyňa chorých detí.

Vikonografii je zobrazená s ochranným plášťom, pod ktorým ukrýva núdznych, s korunou, so šípmi a zástavou.

Jej sviatok sa slávi 21. otóbra.

 

 

 

žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
06.08.2020
Meniny má : Jozefína