„Viac dosiahnete nehou a vľúdnosťou než tvrdosťou a ostrými výčitkami” sv. Angela

Kontakty

adresa:
 
 
 
 
riaditeľka školy:
 
telefón:
 
 e-mail:
 
jedáleň:
Gymnázium sv. Uršule ako org. zložka Spojenej školy sv. Uršule
Nedbalova 4
811 01 Bratislava
 
 Mgr. Lucia Múčková
 
02/54432778 (sekretariát)         02/544 302 50 (zástupkyňa pre gym.)
 
 
02/544 328 04
   
žiacka knižka
Používateľské meno Heslo
web-mail
Používateľské meno Heslo
Aktuálny dátum
06.08.2020
Meniny má : Jozefína